Tembung “lamun kurang ing pangarah” ateges


Tembung “lamun kurang ing pangarah” ateges

  • A. Bakal entuk kacilakan ing sadalan-dalan
  • B. Yen kurang pangati-ati
  • C. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe
  • D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban
  • E. Wong kang kurang pangati-ati bakal cilaka ing tembene

Jawaban: B. Yen kurang pangati-ati

Penjelasan: Tembung “lamun kurang ing pangarah” tegese yaiku Yen kurang pangati-ati.