Mangkuk untuk wadah sayur merupakan jenis kerajinan yang memiliki fungsi

Mangkuk untuk wadah sayur merupakan jenis kerajinan yang memiliki fungsi…

  • A. Kenyamanan
  • B. Keluwesan
  • C. Kegunaan
  • D. Keamanan

Jawaban: C. Kegunaan

Penjelasan: Mangkuk merupakan kerajinan yang memiliki fungsi kegunaan. Misalnya untuk wadah sayur.