Bima nduweni jeneng Bayusuta ateges

Bima nduweni jeneng Bayusuta ateges ….

  • A. Ngedab-edabi
  • B. Gedhe dhuwur
  • C. Teguh lan prakosa
  • D. Kondhang lan nyata
  • E. Putrane Bathara Bayu 

Jawaban: E. Putrane Bathara Bayu

Penjelasan: Bima memiliki nama Bayusuta yang berarti putra Bathara Bayu.