Bapak pucung, amung sirah lawan gembung… Tembung pucung iku nyritakake

Bapak pucung, amung sirah lawan gembung,

padha dikunjara,

mati sajroning ngaurip mijil baka,

si pucung dadi dhana.

Tembung pucung iku nyritakake

  • A. Bapak pucung
  • B. Watu
  • C. Wit gedhe
  • D. Penthol korek

Jawaban: D. Penthol korek

Penjelasan: Tembung pucung iku nyritakake Penthol korek